Walne Zgromadzenia

27 Czerwca 2024
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ PHN
PORZĄDEK OBRAD
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ PHN
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2023 ROK (xhtml)
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2023 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2023 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI ZA 2023 ROK (xades)
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2023 ROK (zip)
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2023 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2023 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2023 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE NT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA 2023 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE NT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA 2023 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2023 ROK
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 2023
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RN 2023
POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W POLSKIM HOLDINGU NIERUCHOMOŚCI S.A.
FORMULARZ WZORU PEŁNOMOCNICTWA ZWZ PHN
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
ZAWIADOMIENIE OSOBY FIZYCZNEJ O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
ZAWIADOMIENIE W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PRZEZ AKCJONARIUSZA
CV KANDYDATA PRZEKAZANE PRZEZ AKCJONARIUSZA
LINK DO TRANSMISJI OBRAD ZWZ W DNIU 27.06.2024 ORAZ KONTYNUACJI W DNIU 25.07.2024
UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ ZWZ PHN W DNIU 27.06.2024 DO MOMENTU OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH
LINK DO STREAMU Z ZAPISEM PRZEBIEGU ZWZ W DNIU 27 CZERWCA 2024
RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2024 Z DNIA 15 lIPCA 2024 R.
ZAŁĄCZNIK 1 DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 23/2024 Z DNIA 15 lIPCA 2024 R.
ZAŁĄCZNIK 2 DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 23/2024 Z DNIA 15 lIPCA 2024 R.
13 Marca 2024
OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NWZ PHN S.A.
PORZĄDEK OBRAD
PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ PHN S.A.
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NWZ PHN S.A.
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
ZAWIADOMIENIE OSOBY FIZYCZNEJ O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
ZAWIADOMIENIE W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PRZEZ AKCJONARIUSZA
CV KANDYDATA PRZEKAZANE PRZEZ AKCJONARIUSZA
LINK DO TRANSMISJI OBRAD NWZ PHN S.A. W DNIU 13.03.2024 R.
UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ NWZ
LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
LINK DO STREAMU Z ZAPISEM PRZEBIEGU NWZ W DNIU 13 MARCA 2024
29 Czerwca 2023
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ PHN
PORZĄDEK OBRAD
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ PHN
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2022 ROK (xhtml)
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2022 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2022 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI ZA 2022 ROK (xades)
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2022 ROK (zip)
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2022 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2022 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2022 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE NT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA 2022 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE NT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA 2022 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2022 ROK
SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW REPREZENTACYJNYCH, PRAWNYCH, MARKETINGOWYCH I PR ZA 2022 ROK
INFORMACJA O OPINII RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE SPRAWOZDANIA O WYDATKACH REPREZENTACYJNYCH PRAWNYCH, MARKETING. I PR ZA 2022 ROK
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 2022
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZ. 2022
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROPONOWANYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI
INFORMACJA O OPINII RN W PRZEDMIOCIE WNIOSKU DO ZWZ O PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA NOWEGO BRZMIENIA STATUTU SPÓŁKI
FORMULARZ WZORU PEŁNOMOCNICTWA ZWZ PHN
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
ZAWIADOMIENIE OSOBY FIZYCZNEJ O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
ZAWIADOMIENIE W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ O UDZELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
LINK DO TRANSMISJI OBRAD ZWZ W DNIU 29 CZERWCA 2023
UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ ZWZ
TREŚĆ ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI
DYWIDENDA ZA ROK OBROTOWY 2022
LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
LINK DO STREAMU Z ZAPISEM PRZEBIEGU ZWZ W DNIU 29 CZERWCA 2023
28 Czerwca 2022
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ PHN
PORZĄDEK OBRAD
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ PHN
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK (xhtml)
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2021 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI ZA 2021 ROK (xades)
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK (zip)
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2021 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2021 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2021 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE NT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA 2021 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE NT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA 2021 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK (xhtml)
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK (xades)
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY ZA 2021 ROK – JEDNOSTKOWY
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY ZA 2021 ROK – SKONSOLIDOWANY
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2021 ROKU
SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW REPREZENTACYJNYCH, PRAWNYCH, MARKETINGOWYCH I PR ZA 2021 ROK
INFORMACJA O OPINII RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE SPRAWOZDANIA O WYDATKACH REPREZENTACYJNYCH PRAWNYCH, MARKETINGOWYCH I PR ZA 2021
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 2021
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 2021
FORMULARZ WZORU PEŁNOMOCNICTWA ZWZ PHN
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
ZAWIADOMIENIE OSOBY FIZYCZNEJ O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
ZAWIADOMIENIE W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ ZWZ
DYWIDENDA ZA ROK OBROTOWY 2021
LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
ZAPIS DŹWIĘKOWY PRZEBIEGU ZWZ
29 Czerwca 2021
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ PHN
PORZĄDEK OBRAD UZUPEŁNIENIE
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ PHN UZUPEŁNIONE
PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2020 ROK
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2020 ROK
SPRAWOZDANIE NT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA 2020 ROK
OPINIA I RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY ZA 2020 ROK – JEDNOSTKOWY
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY ZA 2020 ROK – SKONSOLIDOWANY
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU
SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW REPREZENTACYJNYCH, PRAWNYCH, MARKETINGOWYCH I PR ZA 2020 ROK
INFORMACJA O OPINII RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE SPRAWOZDANIA O WYDATKACH REPREZENTACYJNYCH ZA 2020 ROK
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 2019-2020
RAPORT BR O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 2019-2020
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA ZWZ PHN
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA UZUPEŁNIONY
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ
ZAWIADOMIENIE O UDZELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ
INFORMACJA O OPINII RADY NADZORCZEJ DO WNIOSKU AKCJONARIUSZA
UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ ZWZ
DYWIDENDA ZA ROK OBROTOWY 2020
LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
ZAPIS DŹWIĘKOWY PRZEBIEGU ZWZ
05 Sierpnia 2020
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ PHN S.A.
Projekty uchwał na NWZ PHN S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN S.A.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Uchwały powzięte przez NWZ
Treść uchwał rozpatrywanych przez NWZ
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Zapis dźwiękowy przebiegu NWZ
30 Czerwca 2020
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ PHN
PORZĄDEK OBRAD
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ PHN
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2019
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2019
OPINIA I RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019
OPINIA I RAPORT SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY ZA 2019 ROK – JEDNOSTKOWY
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY ZA 2019 ROK – SKONSOLIDOWANY
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2019
SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW REPREZENTACYJNYCH, PRAWNYCH, MARKETINGOWYCH I PR ZA 2019
INFORMACJA O OPINII RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE SPRAWOZDANIA O WYDATKACH REPREZENTACYJNYCH ZA 2019
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA ZWZ PHN
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
POLITYKA WYNAGRODZEŃ
UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ ZWZ
DYWIDENDA ZA ROK OBROTOWY 2019
LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
POWOŁANIE CZŁONKÓW RN NA NOWĄ WSPÓLNĄ KADENCJĘ
ZAPIS DŹWIĘKOWY PRZEBIEGU ZWZ
23 Grudnia 2019
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał na NWZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa NWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Sprawozdanie Zarządu
Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru
UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ NWZ
TREŚĆ ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI
LISTA AKCJONARIUSZY POWYŻEJ 5%
ZAPIS PRZEBIEGU NWZ
27 Czerwca 2019
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ PHN
PORZĄDEK OBRAD
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ PHN UZUPEŁNIONE
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2018
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2018
OPINIA I RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018
OPINIA I RAPORT SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY ZA 2018 ROK – JEDNOSTKOWY
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY ZA 2018 ROK – SKONSOLIDOWANY
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2018
SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW REPREZENTACYJNYCH, PRAWNYCH, MARKETINGOWYCH I PR ZA 2018
INFORMACJA O OPINII RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE SPRAWOZDANIA O WYDATKACH REPREZENTACYJNYCH ZA 2018
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROPONOWANYCH ZMIAN W STATUCIE
INFORMACJA O OPINII RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE NOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA ZWZ PHN
INFORMACJA O OPINII RADY NADZORCZEJ - WNIOSEK AKCJONARIUSZA
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
INFORMACJA O OPINII RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE NOWEJ TREŚCI STATUTU SPÓŁKI - wniosek akcjonariusza
UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ ZWZ
TREŚĆ ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI
DYWIDENDA ZA ROK OBROTOWY 2018
LISTA AKCJONARIUSZY POWYŻEJ 5%
ZAPIS PRZEBIEGU ZWZ
19 Czerwca 2018
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN S.A.
Projekty uchwał na ZWZ PHN S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa ZWZ PHN S.A.
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Jednostkowy raport roczny za 2017 rok
Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego PHN za 2017 rok
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PHN za 2017 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2017 rok – skonsolidowane
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2017 rok – jednostkowe
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku
Sprawozdanie wydatki reprezentacyjne, prawne, marketingowe i PR 2017
Informacja o opinii RN w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2017
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego Akcjonariusza
Projekty uchwał ZWZ PHN 19.06.2018 - UZUPEŁNIENIE
Informacja o opinii RN PHN w spr. wniosku akcjonariusza o zmianę statutu spółki
Treść uchwał powziętych przez ZWZ Spółki w dniu 19.06.2018
Treść zmian w statucie Spółki
Dywidenda za rok obrotowy 2017
Lista akcjonariuszy powyżej 5%
ZAPIS PRZEBIEGU ZWZ W DNIU 30.06.2017
19 Marca 2018
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ PHN S.A.
Projekty uchwał na NWZ PHN S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN S.A.
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19.03.2018 r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Lista akcjonariuszy powyżej 5% w dniu 19.03.2018 r.
ZAPIS PRZEBIEGU NWZ W DNIU 19.03.2018 r.
21 Listopada 2017
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ PHN S.A.
Projekty uchwał na NWZ PHN S.A.
Informacja nt. zmian w statucie PHN S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN S.A.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie planowanych zmian w Statucie Spółki
Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21.11.2017 r.
Statut Spółki
Lista akcjonariuszy powyżej 5%
ZAPIS PRZEBIEGU NWZ W DNIU 21.11.2017
30 Czerwca 2017
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN S.A.
Projekty uchwał na ZWZ PHN S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa ZWZ PHN S.A.
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Jednostkowy raport roczny za 2016 rok
Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego PHN za 2016 rok
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PHN za 2016 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2016 rok – jednostkowe
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2016 rok – skonsolidowane
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku
Raport bieżący nr 6 - zmiana porządku obrad
Projekty uchwał - uzupełnienie
Stanowisko RN PHN do wniosku akcjonariusza w sprawie statutu Spółki
Statut PHN- porównanie obecnego brzmienia z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na członków Rady Nadzorczej
OGŁOSZENIE PRZERWY W OBRADACH ZWZ SPÓŁKI W DNIU 30.06.2017
TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ SPÓŁKI W DNIU 30.06.2017 DO MOMENTU OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH ZWZ SPÓŁKI
Dywidenda za rok obrotowy 2016
ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ZAPIS PRZEBIEGU ZWZ W DNIU 30.06.2017
Raport bieżący nr 10 - treść uchwał rozpatrywanych przez zwyczajne walne zgromadzenie
Załącznik do raportu nr 10 - treść uchwał rozpatrywanych przez zwyczajne walne zgromadzenie
Lista akcjonariuszy powyżej 5%
ZAPIS PRZEBIEGU ZWZ W DNIU 28.07.2017
28 Listopada 2016
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PHN S.A. na dzień 28 listopada 2016 r.
Projekty uchwał na NWZ PHN S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN S.A.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Treść uchwał powziętych przez NWZ Spółki w dniu 28 listopada 2016 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ Spółki
Zapis przebiegu NWZ PHN S.A. w dniu 28.11.2016 r.
Treść uchwał powziętych przez NWZ Spółki w dniu 5 grudnia 2016 r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 5.12.2016 r.
Zapis przebiegu NWZ PHN S.A. w dniu 05.12.2016 r.
21 Lipca 2016
Nagranie Audio 21.07.2016
PHN - Uchwały rozpatrywane przez ZWZ - 21.07.2016
22 Czerwca 2016
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN SA
Projekty uchwał na ZWZ PHN SA
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa ZWZ PHN SA
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Jednostkowy raport roczny za 2015
Skonsolidowany raport roczny za 2015
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego PHN za 2015 rok
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PHN za 2015 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2015 - jednostkowe
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2015 - skonsolidowane
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015
Uzupełnienie porządku obrad na wniosek uprawnionego akcjonariusza
PHN - Projekty uchwał na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie PHN - 22.06.2016 - UZUPEŁNIENIE
Uchwały powzięte przez ZWZ PHN S.A. w dniu 22.06.2016 r.
Dywidenda za rok obrotowy 2015
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PHN S.A.
Zapis przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.06.2016 r.
17 Lutego 2016
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ PHN S.A.
Projekty uchwał na NWZ PHN S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN S.A.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Treść uchwał podjętych przez NWZ PHN S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ PHN S.A.
Zapis przebiegu NWZ PHN S.A.
02 Września 2015
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PHN S.A.
Projekty uchwał na NWZ PHN S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN S.A.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie PHN
Zmiany w Statucie Spółki
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Lista akcjonariuszy powyżej 5%
Zapis przebiegu NWZ PHN S.A.
30 Czerwca 2015
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN SA
Projekty uchwał na ZWZ PHN SA
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa ZWZ PHN SA
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Jednostkowy raport roczny za 2014
Skonsolidowany raport roczny za 2014
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego PHN za 2014 rok
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego PHN za 2014 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2014 - jednostkowe
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2014 - skonsolidowane
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014
Wniosek Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody rocznej
Uchwały powzięte przez ZWZ PHN SA w dniu 30.06.2015 r.
Dywidenda za rok obrotowy 2014
Prezentacja ZWZ PHN S.A.
Wniosek Zarządu o wyłączenie punktu z porządku obrad - 13.07.2015
Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 28.07.2015
Zapis przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 30.06.2015 r.
Zapis przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - kontynuacja 28.07.2015
26 Maja 2014
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PHN SA
Projekty uchwał na NWZ PHN SA
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa NWZ PHN SA
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Uchwała Rady Nadzorczej
Uchwały podjęte przez NWZ PHN SA
Zmiany w Statucie Spółki uchwalone przez NWZ PHN SA
Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ PHN SA
Zapis przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 Kwietnia 2014
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN SA
Projekty uchwał na ZWZ PHN SA
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa ZWZ PHN SA
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Jednostkowy raport roczny za 2013
Skonsolidowany raport roczny za 2013
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2013 - jednostkowe
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny za 2013 - skonsolidowane
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013
Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej przez Skrab Państwa
Uchwały powzięte przez ZWZ PHN SA PHN SA
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na WZA
Prezentacja ZWZ PHN SA
24 Września 2013
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA PHN SA
Projekty uchwał na NWZA PHN SA
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa NWZA SA
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Zmiana porządku obrad NWZA PHN SA na żądanie uprawnionego akcjonariusza
Projekty uchwał na NWZA PHN SA - uzupełnienie
Opinia Rady Nadzorczej do wniosku na NWZA PHN SA
Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA PHN SA
Uchwały powzięte przez NWZA PHN SA do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
Zapis przebiegu NWZA PHN SA - część I
Zapis przebiegu NWZA PHN SA - część II
CV kandydata zgłoszonego przez Ministerstwo Skarbu Państwa
Uchwały powzięte przez NWZA PHN SA
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na WZA
Zapis przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28 Maja 2013
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN SA
Projekty uchwał na ZWZ PHN SA
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Wzór pełnomocnictwa WZ
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Jednostkowy raport roczny za 2012
Skonsolidowany raport roczny za 2012
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 - jednostkowe
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 - skonsolidowane
Zgłoszenie kandydata przez PTE AVIVA
CV kandydata zgłoszonego przez PTE AVIVA
Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ PHN SA
Uchwały powzięte przez ZWZ PHN SA do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ PHN SA
Uchwały powzięte przez ZWZ PHN SA do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
CV kandydata zgłoszonego przez Ministerstwo Skarbu Państwa
Uchwały powzięte przez ZWZ PHN SA
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na WZA
Zapis przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia