KARIERA

 

 O NAS

PHN to jeden z największych podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych. Sprawnie zarządzana grupa kapitałowa z długoletnim doświadczeniem w sektorach: biurowym, handlowym i logistycznym, zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów inwestycyjnych. Od lutego 2013 r. PHN jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W naszym portfelu znajduje się około 150 aktywów nieruchomościowych o wartości ok. 3,7 mld zł, a działalność skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu.

 DLACZEGO PHN

Gwarantujemy pracę w dynamicznym zespole ludzi - wyspecjalizowanych pracowników branży nieruchomości, którzy tworzą wyjątkową atmosferę współpracy i naprawdę dobry klimat.

Staramy się dbać o kondycję naszych pracowników i ich bliskich (zdrowe ciało) poprzez zapewnienie dostępu do prywatnej opieki medycznej u największych operatorów medycznych, a także dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych i wspólnych zajęć sportowych (piłka nożna, siatkówka) oraz integracyjnych. Wspieramy naszych pracowników w rozwoju osobistym poprzez podnoszenie ich kwalifikacji, rozwijanie kompetencji i odpowiednie szkolenia.

Wspieramy także innych potrzebujących poprzez zaangażowanie pracowników w różne inicjatywy społeczne, np. Szlachetna Paczka czy Hospicjum dla Dzieci „Bursztynowa Przystań”. Dbamy o to, żeby praca w PHN była przyjemnym wyzwaniem, a zasłużony wypoczynek pracowników oraz ich rodzin mógł być dofinansowany w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wspieramy się nawzajem, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, bo dążymy do wspólnego celu.

Przekonaj się i dołącz do nas.

 REKRUTACJA

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel. 48 (22) 850 91 00, sekretariat@phnsa.pl, dalej „Pracodawca”. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku  z uczestnictwem w rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  1.  do zakończenia procesu rekrutacji (oraz przez okres 6 miesięcy), w związku z którym aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2.  do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

  1.  Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
  2.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3.  Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
  4.  Administrator powołał Inspektora danych osobowych. Kontakt w zakresie realizacji Pani/Pana praw - adres e-mail: iod@phnsa.pl
  5.  Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o załączenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Polski Holding Nieruchomości S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 w Warszawie może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu:

[_] przeprowadzenia procesu rekrutacji  [_] na potrzeby przyszłych rekrutacji                             

Zostałam/em poinformowana/ny, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne.”

Jeśli chcesz aplikować na stanowisko prześlij CV wraz z listem motywacyjnym na adres email: rekrutacja@phnsa.pl lub kliknij przycisk APLIKUJ pod konkretną ofertą pracy.

Jeśli spełnisz nasze oczekiwania skontaktujemy się z Tobą w celu zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji - bez względu na naszą ostateczną decyzję.

Jeśli nasza decyzja będzie dla Ciebie pozytywna to - już wkrótce powitamy Cię na pokładzie PHN!