Akcjonariat

AkcjonariuszIlość akcjiUdział w kapitale akcyjnym (%)Ilość głosówUdział w ogólnej ilości głosów (%)
Skarb Państwa36 842 98871.93%36 842 98871.93%
PTE ALLIANZ POLSKA5 102 4429.96%5 102 4429.96%
NATIONALE-NEDERLANDEN OFE2 879 0005.62%2 879 0005.62%
Pozostali6 392 88312.48%6 392 88312.48%