Akcjonariat

AkcjonariuszIlość akcjiUdział w kapitale akcyjnym (%)Ilość głosówUdział w ogólnej ilości głosów (%)
Skarb Państwa32 655 61769.76%32 655 61769.76%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK4 647 0009.93%4 647 0009.93%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny2 800 0005.98%2 800 0005.98%
Pozostali6 712 05514.34%6 712 05514.34%