Akcjonariat

AkcjonariuszIlość akcjiUdział w kapitale akcyjnym (%)Ilość głosówUdział w ogólnej ilości głosów (%)
Skarb Państwa36 842 98871.93%36 842 98871.93%
AVIVA SANTANDER OFE4 647 9829.08%4 647 9829.08%
NATIONALE-NEDERLANDEN OFE2 879 1845.62%2 879 1845.62%
Pozostali6 847 15913.37%6 847 15913.37%