Akcjonariat

AkcjonariuszIlość akcjiUdział w kapitale akcyjnym (%)Ilość głosówUdział w ogólnej ilości głosów (%)
Skarb Państwa36 842 98872.10%36 842 98872.10%
AVIVA SANTANDER OFE4 647 9829.10%4 647 9829.10%
NATIONALE-NEDERLANDEN OFE2 879 1845.63%2 879 1845.63%
Pozostali6 730 42013.17%6 730 42013.17%