Akcjonariat

AkcjonariuszIlość akcjiUdział w kapitale akcyjnym (%)Ilość głosówUdział w ogólnej ilości głosów (%)
Skarb Państwa32 655 61769.73%32 655 61769.73%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK4 647 9829.93%4 647 9829.93%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny2 879 1846.15%2 879 1846.15%
Pozostali6 646 09314.19%6 646 09314.19%