Dywidenda

INFORMACJA NA TEMAT DYWIDENDY
Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej rekomendacji i wypłaty dywidendy Zarząd kieruje się zadeklarowanym w strategii PHN S.A. zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości Spółki w formie wypłaty dywidendy oraz bierze pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

DYWIDENDA ZA ROK 2021

W dniu 28.06.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przeznaczeniu kapitału zapasowego, postanowiło, że:

1)      zysk netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 72 675 254,35 PLN, zostanie podzielony w następujący sposób:

  • kwota 18 438 232,68 PLN przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
  • kwota 54 237 021,67 PLN przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy,

2)      kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,36 PLN.

W dywidendzie uczestniczy 51 217 313 akcji Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 18 sierpnia 2022 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2022 r.

 Dywidenda za rok 2013Dywidenda za rok 2014Dywidenda za rok 2015Dywidenda za rok 2016Dywidenda za rok 2017Dywidenda za rok 2018Dywidenda za rok 2019Dywidenda za rok 2020Dywidenda za rok 2021
Dywidenda na 1 akcję [PLN]2,161,300,420,260,270,410,540,350,36
Łączna wysokość dywidendy [mln PLN]99,960,719,612,212,619,227,617,918,4
Stopa dywidendy [%]7,205,642,991,60 2,343,234,17 2,33 2,79
Procent zysku netto [%]10050,240,4873,81 49,5160,57 55,2 221,025,37
Dzień ustalenia prawa do dywidendy07.05.201419.08.201517.08.201616.08.201716.08.201816.08.201917.08.202017.08.202118.08.2022
Dzień wypłaty dywidendy21.05.201426.08.201531.08.201631.08.201731.08.201830.08.201931.08.202031.08.202131.08.2022