Dywidenda

INFORMACJA NA TEMAT DYWIDENDY
Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej rekomendacji i wypłaty dywidendy Zarząd kieruje się zadeklarowanym w strategii PHN S.A. zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości Spółki w formie wypłaty dywidendy oraz bierze pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

DYWIDENDA ZA ROK 2022

W dniu 29.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 8 w sprawie podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy postanowiło, że:

1)      zysk netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 4 501 267,96 PLN, zostanie podzielony w następujący sposób:

  • kwota 4 097 385,04 PLN przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
  • kwota 403 882,92 PLN przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy,

2)      kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,08 PLN.

W dywidendzie uczestniczy 51 217 313 akcji Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 18 sierpnia 2023 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2023 r.

 Dywidenda za rok 2013Dywidenda za rok 2014Dywidenda za rok 2015Dywidenda za rok 2016Dywidenda za rok 2017Dywidenda za rok 2018Dywidenda za rok 2019Dywidenda za rok 2020Dywidenda za rok 2021Dywidenda za rok 2022
Dywidenda na 1 akcję [PLN]2,161,300,420,260,270,410,540,350,360,08
Łączna wysokość dywidendy [mln PLN]99,960,719,612,212,619,227,617,918,44,09
Stopa dywidendy [%]7,205,642,991,60 2,343,234,17 2,33 2,790,7
Procent zysku netto [%]10050,240,4873,81 49,5160,57 55,2 221,025,3791,02
Dzień ustalenia prawa do dywidendy07.05.201419.08.201517.08.201616.08.201716.08.201816.08.201917.08.202017.08.202118.08.202218.08.2023
Dzień wypłaty dywidendy21.05.201426.08.201531.08.201631.08.201731.08.201830.08.201931.08.202031.08.202131.08.202231.08.2023