Dywidenda

INFORMACJA NA TEMAT DYWIDENDY
Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej rekomendacji i wypłaty dywidendy Zarząd kieruje się zadeklarowanym w strategii PHN S.A. zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości Spółki w formie wypłaty dywidendy oraz bierze pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

DYWIDENDA ZA ROK 2018
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy przeznaczyło na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy łączną kwotę 19.199,839,16 zł, tj. 0,41 zł na jedną akcję. W dywidendzie uczestniczą 46.828.876 akcji Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 16 sierpnia 2019 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2019 r.

 Dywidenda za rok 2013Dywidenda za rok 2014Dywidenda za rok 2015Dywidenda za rok 2016Dywidenda za rok 2017Dywidenda za rok 2018
Dywidenda na 1 akcję [PLN]2,601,300,420,260,270,41
Łączna wysokość dywidendy [mln PLN]99,960,719,612,212,619,2
Stopa dywidendy [%]7,025,652,921,60 2,22,1
Procent zysku netto [%]10050,240,4873,81 49,5160,57
Dzień ustalenia prawa do dywidendy07.05.201419.08.201517.08.201616.08.201716.08.201816.08.2019
Dzień wypłaty dywidendy21.05.201426.08.201531.08.201631.08.201731.08.201830.08.2019