Kontakt

Polski Holding Nieruchomości S.A.
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
tel.: +48 (22) 850 91 00, fax: +48 (22) 850 91 01
e-mail: sekretariat@phnsa.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS nr: 0000383595
NIP: 525-250-49-78, kapitał zakładowy: 51 217 313,00 zł w pełni wpłacony

Biuro Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR
tel. (+48 22) 850 91 34; e-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl

Wynajem powierzchni:
tel.: +48 (22) 526 30 00; e-mail: wynajem@phnsa.pl

Sprzedaż nieruchomości:
tel.: +48 (22) 850 95 95; e-mail: sprzedaz@phnsa.pl

Sprzedaż mieszkań: tel.: +48 (22) 850 92 33

Inwestycje:
tel.: +48 (22) 850 91 00; e-mail: inwestycje@phnsa.pl 

Zespół ds. Compliance:
tel.: +48 (22) 850 91 94; e-mail: compliance@phnsa.pl
Zgłaszanie naruszeń