Kontakt

Polski Holding Nieruchomości S.A.
al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa
tel.: +48 (22) 850 91 00
fax: +48 (22) 850 91 01
e-mail: sekretariat@phnsa.pl

Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XII Wydział
KRS nr: 0000383595
NIP: 525-250-49-78
kapitał zakładowy: 46 814 672 zł w pełni wpłacony

Biuro Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR
Magdalena Kacprzak
tel. (+48 22) 850 91 34
e-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl

 Wynajem powierzchni:
tel.: +48 (22) 526 30 00,
e-mail: wynajem@phnsa.pl

ikona wynajem Sprzedaż nieruchomości:
tel.: +48 (22) 850 95 95,
e-mail: sprzedaz@phnsa.pl