Aktualności

Ponad 155-metrowa wieża SKYSAWA otrzymała końcowy certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM na poziomie Outstanding z wynikiem 95,6%. Jest to aktualnie najwyższa ocena zdobyta w Polsce w schemacie BREEAM International 2016. Wieża otrzymała 2% więcej niż zakładała to certyfikacja na poziomie projektowym (93,6%). BREEAM to wielokryterialny system punktowania budynków. Inwestycja PHN została oceniona w 10 kategoriach obejmujących: zarządzanie procesem realizacji, zdrowie i dobre samopoczucie,...
Od debiutu PHN na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2013 r. minęło 10 lat. Na przestrzeni tych lat Grupa rozwijała swoją działalność oraz prowadziła program inwestycyjny w różnych segmentach rynku. Wartość portfela nieruchomości wzrosła w tym czasie z 1,9 mld PLN na początku 2013 r. do 3,6 mld obecnie, co plasuje PHN w czołówce największych firm nieruchomościowych w Polsce. Od debiutu na GPW w 2013 r. Grupa PHN znacząco się rozwinęła. Przez 10 lat spółka znacznie rozszerzyła...
Oświadczenie spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w związku z wystąpieniem posłów Moniki Falej i Tomasza Treli    W nawiązaniu do wystąpienia posłów Moniki Falej i Tomasza Treli w dniu 2 lutego br. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łowickiej 39A, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia. Polski Holding Nieruchomości S.A. („PHN”) jest niezależną spółką prawa handlowego, która posiada własny majątek i zarządza nim w taki sposób, aby maksymalizować wyniki finansowe....