PHN na GPW

Informacje Giełdowe

Polski Holding Nieruchomości S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 13 lutego 2013 r. Akcje Spółki, oznaczone tickerem PHN, notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych.

  • Nazwa: Polski Holding Nieruchomości S.A.
  • Nazwa giełdowa: PHN
  • Ticker GPW: PHN
  • Kod ISIN: PLPHN0000014
  • Rynek notowań: główny
  • Przynależność do sektora branżowego: WIG-nieruchomości
  • Segment, do którego Spółka została zakwalifikowana: sWIG80
  • IPO: 13 lutego 2013 r.
  • Kapitał zakładowy wynosi 51.217.313,00 zł i dzieli się na 51.217.313 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda
  • Animator Emitenta: Dom Maklerski BZ WBK S.A.

Harmonogram IPO

harmonogram IPO