Raporty Bieżące i Okresowe

KURS PHN S.A.
08/12/2023 godzina: 17:00
11,85 PLN
+0,42%
/
 • 31
  Maj

  Raport bieżący nr 8/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

  Raport bieżący nr 8/2023 z dnia 31 maja 2023 r.Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2022 r.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufneZarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 31 maja...
 • 25
  Maj
 • 23
  Maj

  Raport bieżący nr 7/2023 z dnia 23 maja 2023 r.

  Raport bieżący nr 7/2023 z dnia 23 maja 2023 r.Warunkowy przydział obligacji serii C oraz nabycie części obligacji własnych serii A celem ich umorzenia Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne W nawiązaniu do raportu...
 • 17
  Maj

  RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2023 Z DNIA 17 MAJA 2023 R.

  Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PHN S.A. za lata obrotowe 2023-2024Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne      W...
 • 16
  Maj

  RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2023 Z DNIA 16 MAJA 2023 R.

  Oferta obligacji serii CPodstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufneW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie aktualizacji programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji, Zarząd spółki...
 • 16
  Maj

  RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2023 Z DNIA 16 MAJA 2023 R.

  Zawiadomienie o zmianie stanu posiadaniaPodstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że powziął...
 • 26
  kwiecień

  RAPORT ROCZNY ZA 2022 ROK

  Jednostkowy raport roczny:Raport roczny xhtmlRaport roczny xadesSprawozdanie Zarządu z działalności spółki xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności spółki xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych xhtmlSprawozdanie na temat...
 • 21
  kwiecień

  RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2023 Z DNIA 21 KWIETNIA 2023 R.

  Informacja o aktualizacji Programu Emisji Obligacji oraz rozważanej emisjiPodstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufneW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia...
 • 12
  styczeń

  RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2023 Z DNIA 12 STYCZNIA 2023 R.

   Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) podaje do publicznej...
 • 10
  styczeń

  RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2023 Z DNIA 10 STYCZNIA 2023 R.

  Zawiadomienie o zmianie stanu posiadaniaPodstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że powziął...

Strony