Ład Korporacyjny

Grupa Polskiego Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje około 150 wydzielonych biznesowo aktywów nieruchomościowych o wartości ok. 3,7 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu. Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach: biurowym, handlowym i logistycznym, zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów inwestycyjnych. Od 13 lutego 2013 roku PHN jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Polski Holding Nieruchomości powstał w 2011 roku w wyniku konsolidacji spółek należących do Skarbu Państwa i prowadzących działalność w sektorze nieruchomości w Polsce lub posiadających w swoim portfelu istotne aktywa nieruchomościowe. Spółki wchodzące w skład Grupy wniosły znaczący wkład w historię powojennej architektury Warszawy. Nieruchomości należące do PHN kojarzone są z historią stolicy, jak neorenesansowy zabytkowy Pałac Kossakowskich przy ul. Nowy Świat 19 czy Intraco - pierwszy warszawski wieżowiec, wzniesiony w 1975 roku przy ul. Stawki 2. Powstałe w 1998 roku Centrum Bankowo-Biurowe Kaskada przy al. Jana Pawła II 12 oraz funkcjonujące od 1977 roku powierzchnie handlowe przy ul. Bartyckiej 26 to kolejne przykłady rozpoznawalnych warszawskich nieruchomości z portfela PHN.

Spółka realizuje nowoczesne projekty komercyjne samodzielnie oraz we współpracy z wysokiej klasy partnerami o wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji rynkowej. Inwestycje firmowane przez PHN odznaczają się ponadczasową architekturą i dbałością o jakość. Spełniają najbardziej wyśrubowane standardy, dzięki czemu trafiają w gusta najbardziej wymagających klientów.

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest jednym z największych, pod względem wartości portfela, podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce. Polski Holding Nieruchomości S.A. jest spółką holdingową zarządzającą podmiotami przez nią kontrolowanymi. Grupa prowadzi działalność operacyjną poprzez spółki celowe, w tym majątkowe i serwisowe, dedykowane do realizacji projektów deweloperskich, prowadzące działalność deweloperską mieszkaniową oraz spółki skupiające nieruchomości przeznaczone na sprzedaż.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A za rok 2022 jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. za lata 2021 – 2022, z możliwością przedłużenia okresu objętego badaniem o rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024. W dniu 17 maja 2023 r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki,  podjęła uchwałę o wyborze Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia przeglądów i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2023-2024.