Aktualności

14
Maj
W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą wystąpi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok w kwocie 25.529.554,57 zł. Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie kwoty 12.639.961,44 zł zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,27 zł na akcję oraz przeznaczenie kwoty 12.889.593,13 zł zysku na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2017 r., kierował się...
26
Kwiecień
Polski Holding Nieruchomości S.A. uzyskał miano „Transparentnej Spółki Roku 2017” w drugiej edycji rankingu przygotowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet. Podstawą do ogłoszenia wyników rankingów było badanie ankietowe spółek obejmujące trzy najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem: sprawozdawczość finansowa i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego. Inicjatywa organizatorów ma służyć podniesieniu jakości komunikacji...
17
Kwiecień
PKP S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Xcity Investment Sp. z o.o. oraz Chopin Airport Development Sp. z o.o. rozpoczynają współpracę przy komercyjnym zagospodarowaniu nieruchomości będących w zasobach PKP S.A.  Przedstawiciele 4 podmiotów podpisali dzisiaj list intencyjny w tej sprawie. Grunty pod inwestycje wytypuje zespół roboczy, którego powołanie zakłada podpisany list intencyjny. Jego zadaniem będzie m.in. określenie optymalnych ram prawnych i biznesowych danej inwestycji. Zespół...
21
Marzec
W 2017 r. Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła poprawę efektywności ekonomiczniej oraz poprawę wyników finansowych m.in. poprzez wzrost skorygowanej EBITDA, która w analizowanym okresie wyniosła 52,1 mln PLN (+3,6% r/r). Redukcji uległy koszty utrzymania nieruchomości, które w 2017 r. kształtowały się na poziomie 68,5 mln PLN wobec 76,3 mln PLN w ubiegłym roku. W 2018 r. Grupa Kapitałowa PHN będzie kontynuować intensyfikację programu inwestycyjnego oraz poprawę efektywności ekonomicznej. W kwietniu...
02
Marzec
Na chwilę obecną, po przeprowadzonych negocjacjach, strony postanowiły zrezygnować z finalizacji transakcji przejęcia spółki Korporacja Budowalna DORACO Sp. z o.o. Zarówno Grupa Kapitałowa PHN, jak i Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. będą kontynuowały współpracę, a przedmiotowa decyzja nie wpływa na realizację inwestycji mieszkaniowej Yacht Park w Gdyni i spółka DORACO pozostaje Generalnym Wykonawcą projektu. Zakończyliśmy negocjacje dotyczące włączenia spółki Korporacja Budowlana DORACO...

Strony