Aktualności

17
Maj
Polski Holding Nieruchomości S.A. otrzymał prestiżową nagrodę Orłów Tygodnika „WPROST” w kategorii „Lider Biznesu” w województwie mazowieckim. - W imieniu Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. chciałbym podziękować za to prestiżowe wyróżnienie. To dla nas zaszczyt. Staramy się skutecznie spełniać wszelkie oczekiwania naszych najemców oraz nabywców nieruchomości - powiedział Zbigniew Kulewicz, wiceprezes zarządu, który w imieniu spółki odebrał nagrodę. Przyznając nagrodę dla PHN S.A.,...
14
Maj
W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą wystąpi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok w kwocie 25.529.554,57 zł. Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie kwoty 12.639.961,44 zł zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,27 zł na akcję oraz przeznaczenie kwoty 12.889.593,13 zł zysku na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2017 r., kierował się...
26
Kwiecień
Polski Holding Nieruchomości S.A. uzyskał miano „Transparentnej Spółki Roku 2017” w drugiej edycji rankingu przygotowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet. Podstawą do ogłoszenia wyników rankingów było badanie ankietowe spółek obejmujące trzy najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem: sprawozdawczość finansowa i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego. Inicjatywa organizatorów ma służyć podniesieniu jakości komunikacji...
17
Kwiecień
PKP S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Xcity Investment Sp. z o.o. oraz Chopin Airport Development Sp. z o.o. rozpoczynają współpracę przy komercyjnym zagospodarowaniu nieruchomości będących w zasobach PKP S.A.  Przedstawiciele 4 podmiotów podpisali dzisiaj list intencyjny w tej sprawie. Grunty pod inwestycje wytypuje zespół roboczy, którego powołanie zakłada podpisany list intencyjny. Jego zadaniem będzie m.in. określenie optymalnych ram prawnych i biznesowych danej inwestycji. Zespół...
21
Marzec
W 2017 r. Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła poprawę efektywności ekonomiczniej oraz poprawę wyników finansowych m.in. poprzez wzrost skorygowanej EBITDA, która w analizowanym okresie wyniosła 52,1 mln PLN (+3,6% r/r). Redukcji uległy koszty utrzymania nieruchomości, które w 2017 r. kształtowały się na poziomie 68,5 mln PLN wobec 76,3 mln PLN w ubiegłym roku. W 2018 r. Grupa Kapitałowa PHN będzie kontynuować intensyfikację programu inwestycyjnego oraz poprawę efektywności ekonomicznej. W kwietniu...

Strony