Aktualności

17
Kwiecień
PKP S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Xcity Investment Sp. z o.o. oraz Chopin Airport Development Sp. z o.o. rozpoczynają współpracę przy komercyjnym zagospodarowaniu nieruchomości będących w zasobach PKP S.A.  Przedstawiciele 4 podmiotów podpisali dzisiaj list intencyjny w tej sprawie. Grunty pod inwestycje wytypuje zespół roboczy, którego powołanie zakłada podpisany list intencyjny. Jego zadaniem będzie m.in. określenie optymalnych ram prawnych i biznesowych danej inwestycji. Zespół...
21
Marzec
W 2017 r. Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła poprawę efektywności ekonomiczniej oraz poprawę wyników finansowych m.in. poprzez wzrost skorygowanej EBITDA, która w analizowanym okresie wyniosła 52,1 mln PLN (+3,6% r/r). Redukcji uległy koszty utrzymania nieruchomości, które w 2017 r. kształtowały się na poziomie 68,5 mln PLN wobec 76,3 mln PLN w ubiegłym roku. W 2018 r. Grupa Kapitałowa PHN będzie kontynuować intensyfikację programu inwestycyjnego oraz poprawę efektywności ekonomicznej. W kwietniu...
02
Marzec
Na chwilę obecną, po przeprowadzonych negocjacjach, strony postanowiły zrezygnować z finalizacji transakcji przejęcia spółki Korporacja Budowalna DORACO Sp. z o.o. Zarówno Grupa Kapitałowa PHN, jak i Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. będą kontynuowały współpracę, a przedmiotowa decyzja nie wpływa na realizację inwestycji mieszkaniowej Yacht Park w Gdyni i spółka DORACO pozostaje Generalnym Wykonawcą projektu. Zakończyliśmy negocjacje dotyczące włączenia spółki Korporacja Budowlana DORACO...
01
Marzec
Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła kolejny rekordowo niski wskaźnik powierzchni niewynajętej w swojej siedmioletniej historii, uzyskując poziom 11,4% dla nieruchomości pozostających w portfelu. Ponadto dla nieruchomości klasy A Grupy Kapitałowej PHN osiągnięty został poziom pustostanów równy 0%, podczas gdy średni wskaźnik pustostanów na warszawskim rynku nowoczesnej powierzchni biurowej wynosi obecnie ok. 11,7%*. Od 2018 r. Grupa Kapitałowa PHN zawarła kilka znaczących kontraktów najmu...

Strony