Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

środa, Marzec 13, 2024

Raport bieżący nr 12/2024 z dnia 13 marca 2024 r.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 marca 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) odwołało ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

 1. Panią Grażynę Ciurzyńską,
 2. Panią Bogusława Przyworę,
 3. Pana Łukasza Puchalskiego,
 4. Pana Przemysława Stępaka,
 5. Pana Artura Szostaka.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 marca 2024 r. NWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

 1. Sławomira Frąckowiaka i powierzyło mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
 2. Marcina Zajączkowskiego,
 3. Cezarego Nowosada,
 4. Agatę Kotwica-Stefańską,
 5. Artura Lebiedzińskiego,
 6. Michała Wnorowskiego.

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek – Prezes Zarządu
Adam Lesiński – Członek Zarządu ds. Finansowych