Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r.

środa, Kwiecień 24, 2024

Raport bieżący nr 17/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r., z 25 kwietnia 2024 r. na 30 kwietnia 2024 r.

Powodem zmiany terminu publikacji jest powołanie nowego Zarządu Spółki, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. oraz czas niezbędny na zapoznanie się nowo powołanego Zarządu z przygotowanymi dokumentami. 

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Krawczykowski –Wiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji
Carina Wawrzczyk – Prokurent