Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
środa, Czerwiec 19, 2019

Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.

Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne     

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. spółka zależna Emitenta - PHN SPV 1 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Inwestor”) zawarła z konsorcjum składającym się z następujących spółek: PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, TKT Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ELIN Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Generalny Wykonawca”) umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji realizowanej w ramach projektu SKYSAWA przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja przez Generalnego Wykonawcę inwestycji polegającej na budowie kompleksu biurowo-handlowego o powierzchni ok. 40.000 mkw. w standardzie „shell and core” wraz z budową łącznika metra. Termin realizacji prac objętych umową dla budynku A o powierzchni około 11.500 mkw. został ustalony w ciągu 104 tygodni od daty przekazania terenu budowy, a dla budynku B - wieży liczącej 155 m wysokości, w ciągu 156 tygodni od daty przekazania terenu budowy.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i zostało ustalone na kwotę około 325,17 mln PLN netto. W ocenie Emitenta, warunki umowy, w tym odnoszące się do możliwości rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o zawarciu powyższej umowy, w ocenie Spółki, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, z uwagi na fakt, iż przewidywana wartość wynagrodzenia w ramach umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne     

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Górnicki - Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji