Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
czwartek, Czerwiec 27, 2019

Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 r. oraz treść uchwalonych zmian w Statucie Spółki.

Przed ani w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Spółki nie zadawali pytań dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Jednocześnie podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi