Treść uchwał rozpatrywanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 marca 2024 r.

środa, Marzec 13, 2024

Raport bieżący nr 11/2024 z dnia 13 marca 2024 r.

Treść uchwał rozpatrywanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 marca 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 13 marca 2024 r. Treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie wraz z wynikami głosowania stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek – Prezes Zarządu
Adam Lesiński – Członek Zarządu ds. Finansowych