Rejestracja przez sąd nowego Statutu Spółki

czwartek, Listopad 9, 2023

Raport bieżący nr 16/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.

Rejestracja przez sąd nowego Statutu Spółki

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka") informuje o rejestracji z dniem 9 listopada 2023 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. polegających na uchyleniu w całości statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i przyjęciu tekstu statutu Spółki w nowym brzmieniu. 

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marcin Mazurek - Prezes Zarządu
Adam Lesiński - Członek Zarządu ds. Finansowych