Raport bieżący nr 10/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.

poniedziałek, Czerwiec 19, 2023

Raport bieżący nr 10/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.

Rezygnacja osoby zarządzającej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2023 r. otrzymał od Pana Tomasza Sztonyka rezygnację ze stanowiska Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi Spółki z dniem 3 lipca 2023 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Piotr Przednowek - Członek Zarządu ds. Rozwoju