Powołanie Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji

czwartek, Sierpień 25, 2022

Raport bieżący nr 12/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Powołanie Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza, na mocy podjętej uchwały, powołała z dniem 6 września 2022 r. Pana Szczepana Barszczewskiego na stanowisko Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji.

Pan Szczepan Barszczewski jest absolwentem studiów MBA. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik, radca prawny w tym m.in. w międzynarodowej firmie konsultingowej Ernst & Young oraz kancelariach prawniczych o uznanej renomie. Koordynował i realizował projekty inwestycyjne na rynku nieruchomości deweloperskich i komercyjnych oraz usług publicznych.

Pan Szczepan Barszczewski od października 2021 r. do chwili obecnej pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej Sp. z o.o. Od stycznia 2019 r. do marca 2021 r. był pełnomocnikiem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od lipca 2018 r. do września 2020 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. Zajmował się również obsługą prawną podmiotów z rynku nieruchomości, podmiotów publicznych i administracji publicznej.

Pan Szczepan Barszczewski oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Piotr Przednowek - Członek Zarządu ds. Rozwoju