Podpisanie listu intencyjnego ze Skarbem Państwa

Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 1 marca 2019 r.
Polski
piątek, Marzec 1, 2019

Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 1 marca 2019 r.

Podpisanie listu intencyjnego ze Skarbem Państwa

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2019 r. Spółka podpisała list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie podjęcia rozmów i rozpoczęcia współpracy mającej na celu rozpoznanie możliwości objęcia przez Skarb Państwa akcji Spółki w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, Spółka i Skarb Państwa postanowiły współpracować w celu rozpoznania możliwości objęcia przez Skarb Państwa nowej emisji akcji Spółki w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci należących do Skarbu Państwa akcji spółek Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa Kraków” S.A. z siedzibą w Krakowie i Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach. Powyższe działanie ma na celu maksymalizację wartości spółek i wykorzystanie efektu synergii.

W ramach podjętej współpracy Strony będą dążyć do wypracowania modelu i harmonogramu działania oraz jego szczegółowych zasad, a także warunków umów, których realizacja nastąpi na podstawie odrębnego porozumienia lub umowy. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, Strony zadeklarowały dążenie do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji procesu do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne      

 

Podpisy osób reprezentujących:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu