Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 18 września 2018 r.
Polski
wtorek, Wrzesień 18, 2018

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 18 września 2018 r.

 

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 18 września 2018 r. Spółka podpisała z SPZOZ Szpital Uniwersytecki z siedzibą w Krakowie list intencyjny w sprawie nabycia przez Emitenta nieruchomości położonej w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Krakowie w obrębie 52 Śródmieście, składających się z działek ewidencyjnych nr 12/2, 12/12, 12/13, 12/15, 12/16, 12/19.

Strony postanowiły zawrzeć list intencyjny w celu potwierdzenia ich intencji dotyczących określenia wstępnych warunków i możliwości zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, warunków i możliwości przeprowadzenia badań nieruchomości przed potencjalną transakcją oraz określenia wstępnych warunków dotyczących potencjalnej transakcji sprzedaży nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia możliwości zakupu przedmiotowej nieruchomości, Strony będą mogły dokonać czynności mających na celu ustalenie zasad, struktury i harmonogramu transakcji, która mogłaby zostać zrealizowana na podstawie odrębnej umowy.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne      

 

Podpisy osób reprezentujących:

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu

Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych