Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych dnia 13 marca 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

czwartek, Marzec 14, 2024

Raport bieżący nr 14/2024 z dnia 14 marca 2024 r.

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych dnia 13 marca 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2024, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych z dniem 13 marca 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek – Prezes Zarządu
Adam Lesiński – Członek Zarządu ds. Finansowych