Informacja o wprowadzeniu do obrotu i pierwszym dniu notowań obligacji serii C

poniedziałek, Lipiec 24, 2023

Raport bieżący nr 14/2023 z dnia 24 lipca 2023 r.

Informacja o wprowadzeniu do obrotu i pierwszym dniu notowań obligacji serii C

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że na mocy uchwały nr 759/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 lipca 2023 r. oraz uchwały 770/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 lipca 2023 r. 220.000 obligacji serii C Spółki oznaczonych kodem: PLO198500020 (dalej „Obligacje”) zostało wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu (Catalyst) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „ASO GPW”).

Pierwszy dzień notowań Obligacji w ASO GPW wyznaczony został na dzień 25 lipca 2023 r.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu
Adam Lesiński – Członek Zarządu ds. Finansowych