Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości biurowych

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
Polish
Tuesday, November 20, 2018
Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
 
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości biurowych
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
 
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 20 listopadaSpółka podpisała z Wilanów Office Park - Budynek B1 sp. z o.o.z siedzibą w Gdyni, Wilanów Office Park - Budynek B3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Sprzedający”) list intencyjny w sprawie nabycia przez Emitenta budynków biurowych „Betheone” oraz Befree” w ramach projektu „Wilanów Office Park” (dalej „Transakcja”) położonych przy ul. Branickiego 15-17 w Warszawie, o powierzchni najmu (GLA) 17.580 m.kw. 
 
Strony postanowiły zawrzeć list intencyjny w celu potwierdzenia ich intencji dotyczących określenia wstępnych warunków Transakcji. 
 
W przypadku stwierdzenia możliwości realizacji Transakcji,Strony będą mogły dokonać czynności mających na celu ustalenie zasad, struktury i harmonogramu Transakcji, która mogłaby zostać zrealizowana na podstawie odrębnej umowy.
 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
 
Podpisy osób reprezentujących:
Marcin Mazurek - Prezes Zarządu
Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansów