Podpisanie listu intencyjnego z BGK Nieruchomości S.A.

Polish
Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
Tuesday, May 8, 2018

Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 8 maja 2018 r.

Podpisanie listu intencyjnego z BGK Nieruchomości S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja 2018 r. Spółka podpisała list intencyjny z BGK Nieruchomości S.A. w sprawie ustalenia zasad współpracy, mających na celu rozpoznanie możliwości zaangażowania Spółki i BGK Nieruchomości S.A. przy projektach inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, Spółka i BGK Nieruchomości S.A. postanowiły współpracować w celu rozpoznania możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury społecznej i technicznej, w szczególności zidentyfikowania potrzeb stron oraz możliwości ich zaspokojenia, na bazie wspólnego doświadczenia oraz nieruchomości Spółki zlokalizowanych w szczególności we Wrocławiu (Zakrzów oraz Zielony Miłostów), w Warszawie (Lewandów, ul. Geodezyjna) oraz w Łodzi (Retkinia).

W przypadku stwierdzania przez strony możliwości podjęcia współpracy mającej na celu realizację projektów inwestycyjnych,  Spółka i BGK Nieruchomości S.A. przystąpią do ustalenia zasad i struktury transakcji, a także warunków umów, dotyczących realizacji projektów inwestycyjnych.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu