Powołanie Prezesa Zarządu

Polish
Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.
Tuesday, April 17, 2018

Powołanie Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.  "Spółka" informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza na mocy podjętej uchwały powołała z dniem 1 maja 2018 r. Pana Marcina Mazurka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Marcin Mazurek jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na Wydziale Ekonomii i Informatyki oraz IESE Business School, University of Navarra w Barcelonie. Pan Marcin Mazurek posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami rozwojowymi, badań due diligence, optymalizacji procesów, skutecznego wdrażania zmian, budowania nowych linii biznesowych, tworzenia strategii oraz zarządzania dużymi zasobami ludzkimi. Pan Marcin Mazurek od 2012 r. do chwili obecnej jest Dyrektorem Zarządzającym w Kredobank S.A. na Ukrainie, gdzie jest odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej, w tym produktów hipotecznych oraz funduszy inwestowania budownictwa oraz bankowości elektronicznej wraz z kanałami zdalnymi. W latach 2009 - 2011 był Dyrektorem Departamentu Rozwoju Biznesu w Inteligo Financial Service S.A.

Pan Marcin Mazurek oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Inwestycji Spółki, nie wyłoniła kandydata na ww. stanowisko.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Izabela Felczak-Poturnicka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej delegowana do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu