Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Polish
Raport bieżący nr 11/2018
Wednesday, March 28, 2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 27 marca 2018 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Włodzimierza Stasiaka rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 28 marca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Izabela Felczak-Poturnicka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej delegowana do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu