Odwołanie Prezesa Zarządu i delegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki

Polish
Raport bieżący nr 10/2017
Tuesday, March 27, 2018

Odwołanie Prezesa Zarządu i delegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały podjętej w dniu 27 marca 2018 r., odwołała ze składu Zarządu Spółki Prezesa Zarządu Pana Macieja Jankiewicza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza na mocy uchwały podjętej w dniu 27 marca 2018 r. delegowała z dniem 27 marca 2018 r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Izabelę Felczak-Poturnicką do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż do czasu powołania Prezesa Zarządu Spółki wyłonionego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu

Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych