Rezygnacja Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 20
Wednesday, August 28, 2013

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2013 r. Spółka powzięła informację o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. złożonej przez Pana Wojciecha Papieraka. Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym.

Jednocześnie Zarząd PHN SA informuje, iż Pan Wojciech Papierak złożył rezygnację również z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Warszawskiego Holdingu Nieruchomości SA, spółki zależnej od PHN SA.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Podpisy:
Paweł Laskowski-Fabisiewicz - Wiceprezes Zarządu
Sławomir Frąckowiak - Członek Zarządu