Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Friday, July 31, 2020

Raport bieżący nr 21/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 r. otrzymał oświadczenie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych, zgodnie z którym, na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Pan Paweł Majewski zostaje odwołany z dniem 4 sierpnia 2020 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Piotr Przednowek - Członek Zarządu ds. Rozwoju