Komunikat działu operacyjnego KDPW

Tuesday, December 3, 2019

Raport bieżący nr 30/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

Komunikat działu operacyjnego KDPW

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 2 grudnia 2019 r., w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą nr 679/13 z dnia 5 września 2013 r. Zarządu KDPW, w dniu 4 grudnia 2019 r. nastąpi rejestracja 35.002 akcji zwykłych na okaziciela serii C („Akcje Serii C”) w KDPW oznaczonych kodem ISIN PLPHN0000014.

Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki.  

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Podpisy osób reprezentujących:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Górnicki - Wiceprezes Zarządu