Zawarcie umowy dotyczącej nabycia nieruchomości biurowych przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 1 lipca 2019 r.
Monday, July 1, 2019

Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 1 lipca 2019 r.

Zawarcie umowy dotyczącej nabycia nieruchomości biurowych przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne     

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 20 listopada 2018 r., Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent") informuje o zawarciu w dniu 1 lipca 2019 r. przez spółkę zależną Emitenta - PHN Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN Wilanów”) umowy dotyczącej nabycia:

1)         od Wilanów Office Park - Budynek B1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni tj. spółki zależnej od Polnord S.A., prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Branickiego 15, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego „B1”, tj. budynku biurowego „Betheone” w ramach projektu „Wilanów Office Park”,

2)         Wilanów Office Park - Budynek B3 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni tj. spółki zależnej od Polnord S.A., prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Branickiego 17, wraz z prawem własności posadowionego na działce budynku biurowego „B3”, tj. budynku biurowego „Befree” w ramach projektu „Wilanów Office Park”,

(dalej łącznie „Nieruchomość” oraz „Sprzedający”).

Budynek „Betheone” został oddany do użytkowania w 2011 r. i oferuje łącznie 7.461 mkw. powierzchni biurowej oraz 160 miejsc parkingowych podziemnych. Budynek „Befree” został oddany do użytkowania w 2012 r. i oferuje łącznie 10.117 mkw. powierzchni biurowej oraz 192 miejsca parkingowe podziemne. Obydwa budynki składają się z trzech kondygnacji naziemnych i dwóch kondygnacji podziemnych. Główni najemcy to m.in. NewWork, Polnord, Triumph oraz Levi Strauss.

Łączna cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 30,8 mln EUR. W celu realizacji transakcji PHN Wilanów pozyskała częściowe finansowanie zewnętrzne. Warunki umowy sprzedaży nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów dla tego typu umów. Umowa nie przewiduje kar umownych. Sprzedający nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem i PHN Wilanów ani ich osobami zarządzającymi i nadzorującymi.

Zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości wpisuje się w realizację strategii Emitenta zakładającej zakup nowoczesnych powierzchni biurowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne     

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi