Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
Polish
Wednesday, December 12, 2018

Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2018 r. otrzymał oświadczenie Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z którym, na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Pan Artur Szostak został powołany do Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Pan Artur Szostak jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł MBA. Pan Artur Szostak posiada doświadczenie w sektorze handlowym, budowlanym oraz branży nieruchomości. Specjalizuje się w tworzeniu strategii, zarządzaniu sprzedażą oraz kierowaniu zespołem. Pan Artur Szostak jest Członkiem Zarządu i Wspólnikiem w firmie Sanet J.A. Szostak Sp. J., a w latach 2003 – 2006 był właścicielem firmy Merx A. Szostak. Jest Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów MBA „MBA Inspire”.

Pan Artur Szostak oświadczył, iż jego działalność prowadzona poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Artur Szostak oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych