ZGODA UOKiK NA PRZEJĘCIE PRZEZ PHN.S.A. SPÓŁKI ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI GENERALNEGO WYKONAWSTWA

piątek, Styczeń 5, 2018 - 17:04

W dniu 5 stycznia br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polski Holding Nieruchomości S.A. kontroli nad Spółką świadczącą usługi generalnego wykonawstwa. Obecnie pomiędzy PHN S.A. a udziałowcem Spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa trwają negocjacje dotyczące szczegółowych warunków dokonania transakcji.

Spółka, której udziały mają być przedmiotem transakcji, prowadzi działalność obejmującą m.in. usługi budowlano-montażowe na zasadzie generalnego wykonawstwa. Nabycie udziałów ww. spółki ma nastąpić po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz zakończeniu trwających negocjacji dotyczących uzgodnienia wszelkich warunków transakcji.

Dokonanie transakcji nabycia udziałów spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa to kolejny krok w ramach realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PHN na lata 2017-2023, która zakłada m.in., że poprzez akwizycję mogą zostać pozyskane kluczowe kompetencje, które dotychczas Spółka realizowała za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych. Zgodnie z harmonogramem finalizacja przedmiotowej transakcji powinna nastąpić jeszcze w tym roku.

  

***

 

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 

***

Dodatkowych informacji udziela

Grzegorz Bednarczyk - Biuro Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 603 915 456;  Tel. +48 22 850 91 75;

E-mail: grzegorz.bednarczyk@phnsa.pl