Wyjście Grupy Kapitałowej PHN z projektu Wrocław Industrial Park

środa, Sierpień 2, 2017 - 22:07

W dniu dzisiejszym Grupa Kapitałowa PHN zawarła umowę sprzedaży udziałów w spółce Wrocław Industrial Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, na rzecz SEGRO B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Sprzedaż udziałów związana jest z transakcją wyjścia Grupy Kapitałowej PHN z projektu magazynowo - przemysłowego Wrocław Industrial Park.

Projekt Wrocław Industrial Park realizowany był przez spółkę Grupy Kapitałowej PHN - Warszawski Holding Nieruchomości S.A. w ramach umowy o wspólnym przedsięwzięciu z dnia 16 września 2011 r. Grupa Kapitałowa PHN w przedmiotowym projekcie miała pasywną rolę. Wyjście przez Spółkę z ww. projektu jest zgodne ze Strategią Grupy Kapitałowej PHN na lata 2017-2023, zakładającą realizację projektów logistyczno-przemysłowych w formule BTS dla wybranych najemców i realizację zysku.

Cieszymy się, że wspólnie z SEGRO mogliśmy uczestniczyć w realizacji projektu Wrocław Industrial Park. Zgodnie z obecnie realizowaną strategią Grupy Kapitałowej PHN nasza rola i pozycja w przypadku projektów logistycznych zdefiniowana jest na aktywnym skupieniu się na działalności deweloperskiej i sprzedaży inwestycji po zakończeniu budowy i najmie. Uzyskane na mocy dzisiejszej umowy środki, Grupa Kapitałowa PHN przeznaczy na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych zapewniających dalszy wzrost jej wartości - powiedział Maciej Jankiewicz - Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

 

***

 

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

 

***

Dodatkowych informacji udziela

Grzegorz Bednarczyk - Biuro Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom.: +48 603 915 456;

Tel:. +48 22 850 91 75;

E-mail: grzegorz.bednarczyk@phnsa.pl

www.phnsa.pl