Przychody z najmu Grupy Kapitałowej PHN w 2016 r. wyniosły 153,5 mln zł

czwartek, Marzec 16, 2017 - 13:33

W 2016 r. Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła poprawę efektywności ekonomiczniej oraz poprawę wyników finansowych m.in. poprzez wzrost przychodów z najmu do 153,5 mln zł wobec 127,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 20,5 proc. W bieżącym roku Grupa Kapitałowa PHN będzie intensyfikowała realizację nowych projektów komercyjnych, które w ciągu najbliższych lat wzbogacą portfel nieruchomości Spółki.

Znaczący wzrost odnotowała skorygowana EBITDA, która w 2016 r. wyniosła 50,3 mln zł, co stanowi poprawę o 55,7 proc. w porównaniu do 2015 r. Redukcji uległy koszty administracyjne, które w 2016 r. ukształtowały się na poziomie 31,1 mln zł  wobec 38,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Poprawa wyników finansowych cieszy nas tym bardziej, iż 2016 r. był trudnym rokiem dla branży nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę utrzymującą się na rynku nadpodaż oraz dużą presję na czynsze najmu. Efekt naszych działań znajduje również odzwierciedlenie w malejącym poziomie pustostanów, który dla nieruchomości pozostających w portfelu zmniejszyliśmy o ponad 20 proc. w porównaniu do 2015 roku. Wykonaliśmy ciężką pracę, by poprawić wskaźnik - zintensyfikowaliśmy działania sprzedażowe i usprawniliśmy proces pozyskiwania najemców. - powiedział Maciej Jankiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

W 2016 r. do portfela nieruchomości Grupy Kapitałowej PHN dołączył budynek biurowy klasy A w kompleksie Alchemia, położony w centralnej lokalizacji w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 409. Spółka nabyła tym samym najbardziej nowoczesną i wielofunkcyjną nieruchomość klasy A w Trójmieście, nagrodzoną w konkursie Eurobuild tytułem najlepszego Nowego Biurowca Roku 2015 w Polsce. Druga faza kompleksu biurowego Alchemia jest również jednym z nielicznych w Polsce obiektów, które otrzymały certyfikat na poziomie Platinum w systemie LEED.

Realizowane są również zapowiadane w marcu ubiegłego roku plany obecnego Zarządu dotyczące intensyfikacji sprzedaży i sukcesywnego zwiększania wynajmowanych powierzchni, w efekcie czego do grona najemców Grupy Kapitałowej PHN w 2016 r. dołączyli m.in. „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” Sp. z o.o., PERN S.A., City Security oraz FALCK Medycyna.

W lipca 2016 r. Grupa Kapitałowa PHN nawiązała współpracę z KGHM TFI S.A. - podpisany został list intencyjny dotyczący możliwości nawiązania współpracy przy realizacji wspólnej inwestycji w centrum Wrocławia, polegającej na wybudowaniu dwóch nowoczesnych budynków klasy A z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową o łącznej powierzchni ok. 33 tys. mkw., zlokalizowanych w samym centrum Wrocławia przy al. Jana Pawła II. W październiku 2016 r. UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Polski Holding Nieruchomości S.A. i KGHM TFI S.A. wspólnego przedsiębiorcy.

W ubiegłym roku Grupa Kapitałowa PHN i Enea S.A. nawiązały współpracę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej przez Eneę S.A. do nieruchomości wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PHN. Współpraca będzie się odbywała z korzyścią dla obu firm - PHN zaoszczędzi na kupowanej energii elektrycznej a Enea zyska dużego i stabilnego odbiorcę. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej została zawarta na okres ponad 3 lat, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. szacowane jest, że podpisanie umowy pozwoli Grupie Kapitałowej PHN wygenerować oszczędności na łączną kwotę około 5,5 mln zł w czasie trwania umowy.

Ponadto Yacht Park, unikatowy na skalę Polski i Europy projekt usytuowany na gdyńskim Molo Rybackim, będzie realizowany samodzielnie przez Grupę Kapitałową Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. W ramach inwestycji powstanie luksusowy kompleks mieszkalny z nowoczesną przystanią jachtową oraz aleją spacerową z butikami i restauracjami. Rozpoczęcie prac budowalnych planowane jest w 2017 r., zaś zakończenie inwestycji nastąpi w 2019 r. W grudniu 2016 r. decyzją Prezydenta Miasta Gdyni oraz Wojewody Pomorskiego otrzymane zostały prawomocne pozwolenia na budowę luksusowego kompleksu mieszkalnego.

W grudniu ubiegłego roku Polski Holding Nieruchomości S.A. i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. podpisały list intencyjny dotyczący możliwości nawiązania współpracy i prowadzenia wspólnych działań, mogących polegać w szczególności na włączeniu do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wspólnie uzgodnionych przez Strony nieruchomości należących do Grupy Kapitałowej PHN położonych na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego zamiarem PHN S.A. i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. jest współpraca, która opierać się będzie na wykorzystaniu wzajemnych potencjałów, możliwości, wiedzy i doświadczeń w ramach podejmowanych wspólnie działań dotyczących nieruchomości należących do  PHN S.A.

Grupa Kapitałowa PHN w celu wzrostu wartości marki oraz zwiększenia jej rozpoznawalności i uznania na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, wprowadziła nowy logotyp. Nowy znak graficzny jest prostszy, nowocześniejszy i przede wszystkim bardziej czytelny. W wyniku przeprowadzenia aktualizacji identyfikacji wizualnej, tj. wprowadzenia nowego logo, Grupa Kapitałowa PHN dąży do kreowania wizerunku marki na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych oraz wyróżnienia się spośród wielu konkurencyjnych marek.

Ponadto w 2016 r. przeprowadzone zostały prace związane z przygotowaniem aktualnej strategii dla Grupy Kapitałowej PHN na lata 2017 - 2023, która po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą zostanie opublikowana i przekazana do publicznej wiadomości.

 

***

 

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

***

Dodatkowych informacji udziela

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl