Polski Holding Nieruchomości S.A. nagrodzony w XI edycji konkursu The Best Annual Report 2015

piątek, Październik 21, 2016 - 13:26

W dniu 20 października 2016 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostały wyniki konkursu „The Best Annual Report 2015”, organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Polski Holding Nieruchomości S.A. w tegorocznej edycji otrzymał dwa wyróżnienia: za największy progres w poprawie sprawozdania z działalności Spółki oraz za największy progres w poprawie jakości raportu marketingowego.

Instytut Rachunkowości i Podatków już po raz jedenasty zaprosił spółki do konkursu „The Best Annual Report”, którego ideą jest tworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Celem nadrzędnym jest promowanie spółek przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Konkurs adresowany jest do wszystkich spółek przygotowujących skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR. Do chwili obecnej kapituła Konkursu zweryfikowała ponad 200 raportów rocznych spółek publicznych, z czego najliczniej reprezentowany był WIG20 (80%), następnie WIG40 i WIG80 na poziomie 50%. Wśród uczestników konkursu znajdują się również spółki zagraniczne oraz liczne grono spółek Skarbu Państwa.

 

***
Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości
Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

***
Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Kacprzak
tel. (22) 850 91 34
e-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl