Polski Holding Nieruchomości S.A. kolejny rok z rzędu nagrodzony w konkursie The Best Annual Report

piątek, Październik 20, 2017 - 08:41

W dniu 19 października 2017 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostały wyniku XII edycji konkursu „The Best Annual Report 2016” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Polski Holding Nieruchomości S.A. po raz kolejny został nagrodzony - tym razem za najlepsze sprawozdanie finansowe w indeksie giełdowym sWIG80.

Instytut Rachunkowości i Podatków już po raz dwunasty zaprosił spółki do konkursu „The Best Annual Report”, którego ideą jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, będących najważniejszą grupą odbiorców, którzy oczekują rzetelnych oraz wiarygodnych informacji. Polski Holding Nieruchomości S.A. już kolejny rok z rzędu został wyróżniony w tym konkursie - w tegorocznej edycji: za najlepsze sprawozdanie finansowe w indeksie giełdowym sWIG80. Spółkę podczas gali wręczenia nagród reprezentowali Maciej Jankiewicz - Prezes Zarządu, Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych oraz Grzegorz Grotek - odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdań finansowych w Grupie Kapitałowej PHN. 

Konkurs służy promowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych poprzez sporządzanie raportów rocznych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Takie działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

Konkurs adresowany jest do wszystkich spółek rynku regulowanego, które przygotowują skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR. Są to głównie spółki giełdowe zarówno polskie, jak i zagraniczne oraz inne spółki objęte od 1 stycznia 2005 r. obowiązkiem przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF/MSR lub sporządzające takie sprawozdanie dobrowolnie, których ambicją jest opracowanie rzetelnego raportu rocznego dla akcjonariuszy i inwestorów.

To już druga nagroda dla Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. w tym roku - w kwietniu br. Spółka uzyskała miano „Transparentnej Spółki Roku 2016” w pierwszej edycji rankingu przygotowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet. Podstawą do ogłoszenia wyników rankingu było badanie ankietowe spółek obejmujące trzy najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem: sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego.  

 

 

***

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

 

***

Dodatkowych informacji udziela

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl