Podpisanie aktu założycielskiego i statutu Polskiej Fundacji Narodowej

czwartek, Listopad 17, 2016 - 16:36

17 kluczowych polskich przedsiębiorstw - spółek Skarbu Państwa - w tym Polski Holding Nieruchomości S.A., podpisało 16 listopada 2016 r. akt notarialny o ustanowieniu Polskiej Fundacji Narodowej oraz jej statut.

Przed Fundacją ważne zadanie - promocja polskiej gospodarki, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz prowadzonych przez nie inwestycji w Polsce i zagranicą. W synergii siła, dlatego warto, żeby fundatorzy realizowali to zadanie pod wspólnym szyldem - powiedział minister Henryk Kowalczyk - Członek Rady Ministrów, zastępujący ministra Skarbu Państwa, dodając, że Polska Fundacja Narodowa to projekt zainicjowany przez byłego ministra Skarbu Państwa - Dawida Jackiewicza oraz Panią Premier.

Fundatorami Polskiej Fundacji Narodowej są czołowe polskie koncerny z kluczowych sektorów gospodarki: energetyki, transportu, logistyki, wydobycia, hutnictwa, paliw, ubezpieczeń, chemii, sektora finansowego, nieruchomości, a także gier losowych.

Zadaniem Fundacji będzie w szczególności promocja i ochrona wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki w Polsce i poza jej granicami, a także kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Wśród celów organizacji jest również współpraca ze społecznościami lokalnymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, autorytetami w dziedzinie kultury i nauki, a także organizowanie i finansowanie inicjatyw społecznych odpowiadających na statutowe cele Fundacji.

Środki finansowe na realizację zadań wypełniających misję Fundacji pochodzić będą od siedemnastu fundatorów. Działalność Polskiej Fundacji Narodowej obliczona jest na realizację długookresowych celów, przy zachowaniu najwyższej efektywności i skuteczności oraz transparentności i wymierności obszarów działania. W tym celu Fundacja będzie korzystać z najnowocześniejszych narzędzi, jednocześnie dbając o gospodarne minimalizowanie kosztów własnych. Jej działalność będzie jawna i transparentna, a władze Fundacji zobowiązane będą do sporządzania corocznego sprawozdania finansowego przedkładanego Radzie Fundacji.

Zakładamy, że realne działania, zgodne z pierwotnymi założeniami, Fundacja będzie osiągać już w roku 2017 - podkreślił Minister Henryk Kowalczyk.

 

***
Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości
Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

***
Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Kacprzak
tel. (22) 850 91 34
e-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl