PHN zwiększył przychody z najmu do 74 mln zł za pierwsze półrocze 2016

środa, Sierpień 31, 2016 (Całodzienne)

W pierwszym półroczu 2016 r. Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zwiększyła przychody z najmu o 22,5% tj. do 74 mln zł wobec 60,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skorygowana EBITDA wyniosła 25,5 mln zł. Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. odnotowuje tym samym zapowiadany wzrost przychodów z najmu i uzyskuje stabilne wyniki finansowe.

Miło nam poinformować, iż realizujemy zapowiadane w marcu br. plany obecnego Zarządu w zakresie intensyfikacji sprzedaży świadczonych usług i dążenia do sukcesywnego zwiększania poziomu wynajętej powierzchni będącej w portfelu Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. W minionym półroczu pomimo silnej presji rynku na obniżkę czynszu, osiągnęliśmy stabilne wyniki finansowe oraz wzrost wyniku z najmu. Przyczynił się do tego m.in. zakup nowoczesnego biurowca klasy A położonego w centralnej lokalizacji w Gdańsku - Alchemii II, który dołączył do portfela nieruchomości, zwiększając tym samym wartość naszych aktywów i powodując wzrost skorygowanej EBITDA do kwoty 25,5 mln zł tj. wzrost o 102% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku - powiedział Maciej Jankiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

W dniu 28 czerwca 2016 r. Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zawarła 5-letnią umowę najmu z „Operatorem Logistycznym Paliw Płynnych”, zgodnie z którą z OLPP zajmie ponad 10% całkowitej powierzchni najmu w budynku Intraco. OLPP wprowadzi się do Intraco City począwszy od 1 października br. i zajmie ok. 2, 5 tys. mkw. powierzchni biurowej. Ponadto umowę najmu powierzchni biurowej w budynku Intraco podpisał również PERN S.A., który w nowej lokalizacji zajmie ok. 170 mkw. powierzchni biurowej.

W dniu 22 czerwca 2016 r. zapadła decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2015. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy kwotę 19.623.553,74 zł tj. 0,42 zł na jedną akcję. Decyzja była zgodna z rekomendacją Zarządu. Pozostała część zysku została przeznaczona na kapitał zapasowy i zostanie wykorzystana aby realizować przyszłe inwestycje deweloperskie Grupy Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Polski Holding Nieruchomosci S.A. intensyfikuje współpracę pomiędzy instytucjami i spółkami z udziałem Skarbu Państwa, czego efekty będą miały niewątpliwie pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki i będą pozwalały podmiotom z grupy kapitałowej, jaką tworzą spółki z udziałem Skarbu Państwa, konkurować z podmiotami zagranicznym.

W dniu 25 maja br. Polski Holding Nieruchomości S.A. i Waryński S.A. podpisały list intencyjny dotyczący możliwości nawiązania ewentualnej współpracy, mającej na celu intensyfikację rozwoju i zwiększenie konkurencyjności obu podmiotów na rynku. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego zamiarem Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. i Waryński S.A. Grupa Holdingowa jest współpraca w zakresie opracowywania kompleksowych rozwiązań na rynku nieruchomości.

Pod koniec czerwca br. Polski Holding Nieruchomości S.A. podpisał również z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy dla obsługi procesów, które mają na celu pozyskanie nieruchomości dla potrzeb Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i obsługi nieruchomości przez PHN S.A. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego zamiarem stron jest pozyskanie nieruchomości dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. we współpracy z doświadczonym partnerem - Polskim Holdingiem Nieruchomości S.A. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć będzie regulowana na podstawie odrębnych umów.

Ponadto Polski Holding Nieruchomości i KGHM TFI w dniu 5 lipca br. podpisały list intencyjny dotyczący możliwości nawiązania współpracy przy realizacji wspólnej inwestycji w centrum Wrocławia, polegającej na wybudowaniu dwóch nowoczesnych budynków klasy A z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową o łącznej powierzchni ok. 33 tys. mkw. W ramach projektu powstaną dwa niezależne budynki biurowo - usługowe: Budynek „A” o powierzchni ponad 10 tys. mkw. oraz Budynek „B” o powierzchni ponad 20 tys. mkw. Budynki będą miały odpowiednio 7 i 8 kondygnacji, pełniących funkcję biurowo - usługową. W jednym z budynków zaprojektowano obszerną powierzchnię, która będzie docelowo pełniła funkcję konferencyjną. Pod całością zaplanowany został również parking podziemny skomunikowany wewnętrznymi rampami zjazdowymi. Projekt koncepcyjny został opracowany przez biuro architektoniczne Medusagroup.

W dniu 13 lipca 2016 r. największe polskie przedsiębiorstwa, w tym Polski Holding Nieruchomości S.A. powołały Polską Fundację Narodową, której rola będzie polegała na promowaniu i reklamowaniu polskiej gospodarki. Polska Fundacja Narodowa ma również budować korzystny wizerunek spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz prowadzonych przez nie inwestycji w Polsce i za granicą. Fundacja, będąca platformą współpracy największych polskich Spółek Skarbu Państwa rozpocznie działalność w trzecim kwartale i da możliwość realizacji niedostępnych wcześniej projektów na skalę nie tylko Polski, ale i Europy i świata.

***
Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

***
Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Kacprzak
tel. (22) 850 91 34
e-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl