Grupa PHN utrzymała stabilne wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2022

czwartek, Maj 26, 2022 - 13:48

W pierwszym kwartale tego roku Grupa Kapitałowa PHN odnotowała po raz kolejny solidne wyniki finansowe. Pomimo trudnych warunków rynkowych, Grupa osiągnęła wzrost przychodów z najmu o 2,5 procent. Zysk netto Grupy PHN w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 21,3 mln PLN.

Przychody z najmu wyniosły 48,5 mln PLN wobec 47,3 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku, a zysk EBITDA wzrósł do 57,4 mln PLN wobec 50,3 mln PLN przed rokiem. Spółka konsekwentnie prowadzi dywersyfikację działalności, ściśle kontrolując koszty.

Uważnie obserwujemy sytuację na rynku, elastycznie reagując na potrzeby naszych klientów. Solidne wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale tego roku, a szczególnie stabilny poziom przychodów z najmu, potwierdzają,
że spółka znajduje się w dobrej kondycji oraz opiera się na mocnych fundamentach -  
powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Celem strategicznym Grupy PHN pozostaje zwiększanie wartości spółki i dalsza poprawa efektywności. Portfel Grupy PHN obejmuje ponad 156 aktywów nieruchomościowych o wartości rynkowej ok. 3,5 mld PLN,
co plasuje spółkę w czołówce największych firm nieruchomościowych w Polsce.

Na początku roku pomimo głębokich zmian na rynku biurowym, Grupa PHN sfinalizowała podpisaną w grudniu 2021 roku z PKO Bankiem Polskim długoterminową umowę najmu swojej sztandarowej inwestycji – biurowca SKYSAWA w Warszawie. Była to największa tego typu transakcja na polskim rynku w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Zaprojektowany i wykonany według zasad zrównoważonego rozwoju, spełniający najwyższe normy ekologiczne, położony w centrum miasta budynek SKYSAWA niebawem zostanie siedzibą największej polskiej instytucji finansowej.

W pierwszym kwartale Grupa PHN uzyskała także pozwolenie na użytkowanie nowoczesnego budynku biurowego klasy A - INTRACO Prime. Dwa piętra w budynku wynajęła firma PERN, a z kolejnymi potencjalnymi najemcami trwają zaawansowane intensywne negocjacje.

W ramach dywersyfikacji działalności PHN stawia na dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego. Obecnie w realizacji są trzy inwestycje. Spółka planuje również rozpoczęcie budowy osiedla przy ul. Kolejowej w Warszawie oraz kolejnych projektów mieszkaniowych.

Projekty realizowane przez PHN są wysoko oceniane przez inwestorów i międzynarodowych ekspertów. Wyższa część kompleksu SKYSAWA, którą stanowi 155-metrowa wieża, zdobyła nominację w międzynarodowym konkursie BREEAM Awards 2022 w Londynie w kategorii „Regional Award Central and Eastern Europe”, a niższa część otrzymała końcowy certyfikat BREEAM na najwyższym możliwym poziomie Outstanding z najwyższym w Polsce wynikiem 94,1% w wersji BREEAM New Construction.

Grupa od lat wprowadza najwyższe proekologiczne standardy na rynku nieruchomości, a projekty PHN są przyjazne ludziom i środowisku. Jako firma odpowiedzialna za otoczenie, w którym buduje swoje nieruchomości, spółka wprowadza innowacyjne rozwiązania, które zwiększają energooszczędność budynków, ograniczając ślad węglowy.

***

 

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje ponad 156 aktywów nieruchomościowych o wartości rynkowej ok. 3,5 mld PLN Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu. Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach: biurowym, handlowym i logistycznym, zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów inwestycyjnych. Od 13 lutego 2013 roku PHN jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl

Powrót do listy aktualności