Grupa Kapitałowa PHN z najniższym wskaźnikiem pustostanów w historii

czwartek, Październik 5, 2017 - 16:55

Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości osiągnęła najniższy wskaźnik powierzchni niewynajętej w swojej sześcioletniej historii, uzyskując poziom 14,2%*. Wynik Grupy Kapitałowej PHN osiągnął tym samym średni wskaźnik pustostanów na warszawskim rynku nowoczesnej powierzchni biurowej, który wynosi obecnie około 14,0%**.

W dniu dzisiejszym Grupa Kapitałowa PHN zawarła umowę najmu z Instytutem Badawczym NASK na wynajem ponad 1 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowej. W ostatnich dniach umowa najmu na wynajem ponad 6,2 tys. metrów kwadratowych zawarta została z polskim oddziałem firmy NOKIA, dzięki czemu zakończony został wynajem w jednym z najnowocześniejszych budynków Grupy PHN – Domaniewska Office Hub. Sukces ten cieszy tym bardziej, że osiągnięty został na trudnym rynku Służewca przemysłowego. Finalizacja obu powyższych kontraktów pozwoliła osiągnąć wynik o którym mowa wcześniej – najniższy wskaźnik pustostanów w historii Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Dzięki konsekwentnej intensyfikacji działań na rzecz aktywnego pozyskiwania najemców, z wartości oscylujących wokół 30% jeszcze w roku 2015, Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła wynik na poziomie 14,2% (biorąc pod uwagę podpisane kontrakty najmu). Do innych największych umów zawartych przez PHN w ostatnim okresie zaliczyć można kontrakty z: PFRON
(4,3 tys. mkw.), OLPP (2,5 tys. mkw.), CITY SECURITY (1 tys. mkw.).

Podjęliśmy bardzo ciężką pracę i w ciągu niespełna 18 miesięcy obniżyliśmy wskaźnik powierzchni niewynajętej PHN o połowę, do wartości 14,2% procent. Wypełniliśmy w październiku założenia naszej strategii na rok 2017 w tej kwestii, (wyznaczały osiągnięcie poziomu 15,3%) oraz nieustannie pracujemy nad dalszym obniżaniem tego wskaźnika, aby w 2023 roku wyniósł 6,9%. - powiedział Maciej Jankiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

 

 

 

 

Wykres: Dane Spółki oraz Cushman & Wakefield (II kwartał 2017).

*Prognoza na bazie zawartych kontraktów najmu w PHN

**Wg danych Cushman & Wakefield za II kwartał 2017 roku  

 

***

 

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów o wartości ok. 2,75 mld zł. Działalność Grupy Kapitałowej PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi oraz Wrocławiu. Ogólna powierzchnia GLA nieruchomości wchodzących w skład portfela nieruchomości Grupy Kapitałowej PHN wynosi około 320.000 mkw. PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

***

Dodatkowych informacji udziela

Grzegorz Bednarczyk - Biuro Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom.: +48 603 915 456;

Tel:. +48 22 850 91 75;

E-mail: grzegorz.bednarczyk@phnsa.pl

www.phnsa.pl