Grupa Kapitałowa PHN podpisała list intencyjny dotyczący potencjalnej akwizycji spółki

piątek, Grudzień 8, 2017 - 15:48

Dnia 8 grudnia br. Grupa Kapitałowa PHN zawarła list intencyjny, zgodnie z którym wyraziła zamiar nabycia 100% udziałów spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa. List intencyjny został zawarty w celu potwierdzenia intencji stron dotyczących transakcji nabycia przez Polski Holding Nieruchomości S.A. udziałów przedmiotowej spółki po zakończeniu toczących się obecnie pomiędzy stronami negocjacji.

Spółka, której udziały mają być przedmiotem transakcji, prowadzi działalność obejmującą m.in. usługi budowlano-montażowe na zasadzie generalnego wykonawstwa. Nabycie udziałów ww. spółki ma nastąpić po zakończeniu trwających negocjacji oraz po uzgodnieniu wszelkich warunków transakcji. Podstawowym warunkiem realizacji transakcji jest uzyskanie zgód korporacyjnych oraz uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

List intencyjny dotyczący transakcji nabycia udziałów spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa to kolejny krok w ramach realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PHN na lata 2017-2023, która zakłada m.in., że poprzez akwizycję mogą zostać pozyskane kluczowe kompetencje, które dotychczas Spółka realizowała za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych. Zgodnie z harmonogramem finalizacja przedmiotowej transakcji powinna nastąpić jeszcze w tym roku.

***

 

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

 

***

Dodatkowych informacji udziela

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl