Grupa Kapitałowa PHN odnotowała wzrost przychodów z najmu w pierwszym kwartale 2017 r.

wtorek, Maj 23, 2017 - 23:01

W pierwszym kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa PHN osiągnęła wzrost przychodów z najmu do 38,5 mln zł wobec 33,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 14,6 proc. Znaczący wzrost odnotowała skorygowana EBITDA, która w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosła 13,6 mln zł, co stanowi poprawę o 43,2 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 r. W najbliższym czasie Grupa Kapitałowa PHN będzie intensyfikowała realizację projektów komercyjnych, które w ciągu najbliższych lat wzbogacą portfel nieruchomości Spółki.

W pierwszym kwartale br. prowadzone były intensywne prace związane z realizacją projektów deweloperskich. Grupa Kapitałowa PHN podpisała m.in. umowę dotyczącą budowy oraz najmu obiektu handlowego na warszawskim Lewandowie. Obiekt używany będzie do prowadzenia sprzedaży detalicznej. Współpraca Grupy Kapitałowej PHN i podmiotu komercyjnego zakłada realizację projektu w formule BTS (built to suit) - projektu „szytego na miarę’’, przygotowanego na potrzeby najemcy. W ramach inwestycji Grupa Kapitałowa PHN zaprojektuje, wybuduje, a następnie wynajmie obiekt handlowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przy uwzględnieniu założeń i standardów najemcy. Umowa została zawarta pod warunkiem uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę do końca 2017 r. i obejmuje 10-letni okres najmu od dnia przekazania obiektu handlowego z możliwością przedłużenia najmu na kolejny 5-letni okres.

Realizowany jest również pierwszy etap projektu Hillwood & PHN Pruszków we współpracy z Grupą Hillwood. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy od podpisania umowy na realizację hali magazynowej wchodzącej w skład I etapu inwestycji Hillwood & PHN Pruszków zrealizowanych zostało prawie 90% robót ziemnych oraz wykonanych zostało blisko 90% stabilizacji pod przyszłą posadzkę hali. Pierwszy etap projektu Hillwood & PHN Pruszków, będzie składał się z dwóch niezależnych budynków o łącznej powierzchni ok. 26,7 tys. mkw. W ramach inwestycji powstanie blisko 25 tys. mkw. powierzchni magazynowej, natomiast ok. 1,7 tys. mkw. zostanie przeznaczonych na pomieszczenia biurowe. Dzięki intensywnym pracom spionizowane zostało ponad 85% prefabrykowanych słupów żelbetowych, a na nich spoczęła konstrukcja główna dachu - ok. połowa hali jest już nią pokryta. Rozpoczęto także budowę pierwszego modułu biurowego.

Grupa Kapitałowa PHN rozpoczęła także rozbiórkę dziesięciopiętrowego budynku przy ul. Świętokrzyskiej 36. W miejscu starego budynku powstanie flagowa inwestycja Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Nowoczesny wysokościowy biurowiec klasy A uświetni panoramę Warszawy, a przyszłym najemcom dostarczy ok. 40 tys. mkw. powierzchni najmu. W miejscu rozbieranego budynku z lat 60-tych, w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w stolicy - ścisłym centrum Warszawy tuż przy Rondzie ONZ, powstanie nowoczesny wieżowiec. Wysokiej jakości materiały wykończeniowe budynku, nowoczesne i eleganckie wnętrza oraz bogata infrastruktura wokół stworzą wyjątkowe miejsce i komfortowe środowisko pracy. Projekt oraz koncepcję architektoniczną dla projektu przygotowała Polsko-Belgijska Pracownia Architektoniczna.

Grupa Kapitałowa PHN przyjęła również nową Strategię na lata 2017 - 2023, zgodnie z którą zakładany jest wzrost wartości godziwej portfela nieruchomości do poziomu 6 mld zł w 2023 r. (z 2,5 mld zł na koniec 2016 r.). Grupa Kapitałowa PHN będzie dążyła do osiągnięcia pozycji wiodącego inwestora i istotnego dewelopera na polskim rynku nieruchomości. Na rynku powierzchni komercyjnych Grupa Kapitałowa PHN zamierza zrealizować do 2023 r. ok. 75 000 mkw. GLA powierzchni biurowej w Warszawie oraz blisko 60 000 mkw. GLA na rynkach regionalnych m.in. we Wrocławiu oraz w Gdyni - samodzielnie i we współpracy z innymi podmiotami. Dodatkowo Grupa Kapitałowa PHN będzie realizowała inne projekty komercyjne jak np. logistyczno-przemysłowe (z partnerami lub w formule BTS dla wybranych najemców) lub handlowe (w formule BTS dla wybranych najemców).

Na rynku powierzchni mieszkaniowej Grupa Kapitałowa PHN docelowo do 2023 r. zamierza wprowadzać na rynek 70 000 mkw. PUM rocznie. Projekty mieszkaniowe realizowane będą w atrakcyjnych lokalizacjach w różnych regionach Polski i sukcesywnie dostarczane na rynek do poziomu rocznie ok. 1 000 mieszkań. Projekty mieszkaniowe będę realizowane w ramach marki dedykowanej do budowy i sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych - PHN Development.

Począwszy od 2017 r. Grupa Kapitałowa PHN, w celu wzrostu wartości marki oraz zwiększenia jej rozpoznawalności i uznania na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, wprowadziła nowy logotyp. Nowy znak graficzny jest prostszy, nowocześniejszy i przede wszystkim bardziej czytelny. Grupa Kapitałowa PHN dąży do kreowania wizerunku marki na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych oraz wyróżnienia się spośród wielu konkurencyjnych marek poprzez  przeprowadzenie aktualizacji identyfikacji wizualnej, tj. wprowadzenie nowego logo.

Zarząd Spółki podjął również uchwałę, zgodnie z którą wystąpił do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok w kwocie 16.480.063,61 zł. Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie kwoty 12.164.367,80 zł zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,26 zł na akcję oraz przeznaczenie kwoty 4.315.695,81 zł zysku na kapitał zapasowy. Przedmiotowa rekomendacja jest zgodna ze Strategią Grupy Kapitałowej PHN na lata 2017-2023, zgodnie z którą, Spółka będzie dążyć do zwiększenia wartości aktywów netto Grupy o ponad 50% w 2023 r., z czego do ok. 40% chciałaby wypłacać w formie dywidendy. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2016 r., Zarząd Spółki kierował się również obecną sytuacją finansową i planowanymi przepływami pieniężnymi Grupy Kapitałowej, w szczególności z uwzględnieniem przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

 

***

 

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

***

Dodatkowych informacji udziela

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl