Grupa Kapitałowa PHN i Fabryka Obrabiarek do Drewna nawiązują współpracę

czwartek, luty 2, 2017 - 11:14

Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości  S.A. i Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. podpisały list intencyjny dotyczący możliwości nawiązania współpracy w zakresie zagospodarowania należących do obu stron nieruchomości znajdujących się w Bydgoszczy i okolicach, w celu jak najlepszego wykorzystania przedmiotowych terenów.

Grupa Kapitałowa PHN jest właścicielem atrakcyjnie zlokalizowanego terenu inwestycyjnego położonego na północno-wschodnich obrzeżach Bydgoszczy, w miejscowości Niwy. Teren ten jest położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 5, głównej trasie umożliwiającej wyjazd z Bydgoszczy w kierunku Gdańska, a w odległości ok. 50 km od terenu znajduje się wjazd na autostradę A1 - węzeł Nowe Marzy. Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o., będąca najstarszym w Polsce przedsiębiorstwem produkującym od 1865 r. maszyny i urządzenia do obróbki i przerobu drewna, jest zaś właścicielem nieruchomości położonej w centralnej lokalizacji w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 53.

 

                                          

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego zamiarem Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. i Fabryki Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. jest współpraca w zakresie określenia wstępnych warunków dotyczących najlepszego zagospodarowania powyższych terenów należących do obu Spółek. Strony rozważają możliwość realizacji inwestycji deweloperskiej na nieruchomości należącej do Grupy Kapitałowej PHN, polegającej na budowie obiektu produkcyjno-biurowego, spełniającego potrzeby Fabryki Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. w systemie „build to suit” oraz nad optymalnym zagospodarowaniem nieruchomości należącej do FOD zlokalizowanej w dzielnicy Wilczak i włączenia jej do tkanki miejskiej Bydgoszczy.

Dążymy do jak najlepszego zagospodarowania każdej nieruchomości należącej do portfela Grupy Kapitałowej PHN, tak aby przyniosły one stabilny i rosnący zysk oraz generowały rosnące miesięczne przepływy. Dlatego cieszy nas fakt nawiązania współpracy z Fabryką Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o., wspólnie z którą rozważymy możliwość najlepszego zagospodarowania terenów położonych w Bydgoszczy i okolicach. - mówi Maciej Jankiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Efekty naszych działań mogą wykroczyć poza wewnętrzny interes obu firm. Dobra oferta z dominującą funkcją mieszkaniową na wyjątkowo atrakcyjnych terenach  tuż przy centrum, to bez wątpienia impuls do dalszego rozwoju Bydgoszczy, a zarazem zakończenie uciążliwej dla otoczenia produkcji przemysłowej. Restrukturyzacja majątkowa wraz z dyslokacją FOD w miejsce sąsiadujące z jednym z największych węzłów drogi ekspresowej s-5 - węzeł Aleksandrowo, nowoczesna hala fabryczna i park maszynowy to w istocie nowe otwarcie naszej fabryki i szansa na nowe miejsca pracy. - dodaje Andrzej Walkowiak, Prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.

***

 

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

***

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl