Polski Holding Nieruchomości S.A. laureatem I edycji rankingu „Transparentna Spółka Roku 2016"

Thursday, April 6, 2017 - 15:14

Polski Holding Nieruchomości S.A. uzyskał miano „Transparentnej Spółki Roku 2016” w pierwszej edycji rankingu przygotowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet. Podstawą do ogłoszenia wyników rankingu było badanie ankietowe spółek obejmujące trzy najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem: sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego.  

Intencją organizatorów rankingu było podniesienie jakości komunikacji spółek publicznych z rynkiem przez zwrócenie uwagi osobom zarządzającym - jakie obszary są ważne w tej komunikacji, nadzorowi - jakie obowiązki informacyjne i sprawozdawcze musi wypełnić emitent, aby być notowanym i jak dużo ich jest, audytorom - jak ważną rolę odgrywają w badaniu sprawozdań finansowych emitentów, jakie sygnały wysyłają spółkom i czy ich zadanie powinno się ograniczać tylko do wydania opinii z badania sprawozdania finansowego oraz doradcom i konsultantom, którzy są często źródłem innowacji i nowego podejścia do komunikacji spółek z rynkiem.

Dążymy do zapewnienia jak największej transparentności działań Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w materiach nieregulowanych przez prawo. Obszar relacji inwestorskich to w naszym przypadku szereg różnorodnych aktywności, za pomocą których staramy się sprostać wysokim oczekiwaniom ze strony wszystkich uczestników rynku, co w rezultacie buduje reputację Grupy Kapitałowej PHN i zaufanie inwestorów. Przeprowadziliśmy również prace nad uporządkowaniem i usprawnieniem wewnątrzkorporacyjnych polityk i procedur, w ramach czego zidentyfikowane zostały realizowane w Spółce procesy (administracyjne i operacyjne) oraz zinwentaryzowane związane z nimi regulacje w poszczególnych obszarach działalności. Działania te podjęte zostały m.in., w ramach wdrożenia rekomendacji z przeprowadzonego audytu działalności operacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej, a stan wdrożenia rekomendacji z audytu podlega bieżącej weryfikacji w ramach funkcji audytu wewnętrznego w Spółce. - powiedział Maciej Jankiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Ranking skierowany był do 140 firm notowanych w indeksach WIG20, WIG40 oraz WIG80, spośród których w ramach indeksu WIG80 laureatem został m.in. Polski Holding Nieruchomości S.A. Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu „Transparentna Spółka Roku 2016” odbyło się w dniu 6 kwietnia 2017 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podczas którego wybrane zostały transparentne spółki 2016 roku w ramach WIG20, WIG40 i WIG80.

 

***

 

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

***

Dodatkowych informacji udziela

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl