SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU