PHN uplasował pierwszą emisję obligacji

Wednesday, May 29, 2019 - 18:21

Polski Holding Nieruchomości z sukcesem przeprowadził pierwszą emisję 4-letnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 160 mln PLN. Obligacje są emitowane w ramach ustanowionego przez PHN w kwietniu br. programu emisji obligacji. Pozyskane środki spółka przeznaczy na realizację programu inwestycyjnego.

Obligacje serii A, każda o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 PLN, są obligacjami niezabezpieczonymi, z terminem wykupu przypadającym w czerwcu 2023 r. Są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 2,4 proc.

Dla Polskiego Holdingu Nieruchomości jest to pierwsza emisja obligacji korporacyjnych. Pozyskaliśmy planowane finansowanie na realizację naszych projektów komercyjnych osiągając bardzo dobrą strukturę i wartość emisji oraz satysfakcjonujący poziom marży. Zainteresowanie inwestorów odbieramy jako wyraz ich zaufania i uznania dla naszej spółki oraz planowanego programu inwestycyjnego. – powiedział Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości

W budowie książki popytu uczestniczyli inwestorzy finansowi, z których większość stanowiły fundusze inwestycyjne. Środki pochodzące z emisji obligacji zapewnią źródło finansowania dla realizacji certyfikowanych komercyjnych projektów inwestycyjnych - trzech budynków biurowych w standardzie klasy A w Warszawie tj. nowoczesnego wieżowca przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie, budynku biurowego przy ul. Stawki 2 (Intraco Prime) i biurowca przy al. Prymasa Tysiąclecia 83 oraz zespołu biurowego w standardzie klasy A w Gdyni (Marina Office).

 

 

***

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

***

Dodatkowych informacji udziela

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl