Zakup Nieruchomości

Polski Holding Nieruchomości jest zainteresowany zakupem nieruchomości, a w szczególności gruntów inwestycyjnych położonych w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie lub Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Przedmiotem naszego zainteresowania są grunty o potencjale mieszkaniowym co najmniej 5 000 m2 PUM lub grunty o innym potencjalne co najmniej 10 000 m2 GLA. Preferujemy bezpośredni kontakt z właścicielami nieruchomości.

Zainteresowanych sprzedażą prosimy o wysłanie ofert na adres: nieruchomosci@phnsa.pl 

Skontaktujemy z wybranymi oferentami w celu dalszych rozmów i negocjacji.

Odpowiadając na wiadomość przekazujący informacje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PHN S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z polityką prywatność i ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://www.phnsa.pl/pl/strona/polityka-prywatnosci-i-ochrona-danych-osobowych.